„Златна есен“ – конкурс за рисунка

На 28.09.2017г. се проведе конкурс за рисунка на тема „Златна есен”. Участие в него взеха 11 деца от начален етап, които развихриха въображението си над белите листи хартия, за да се превърнат те в малки картини. Благодарение на тях се оформи изложбен кът, в който на първо място заблестя рисунката на Василка Живкова Димитрова от IIIб клас. На второ място се нареди Йордан Радев Атанасов от IVа клас, а третото място зае Мария Семова Кирилова от IIIа клас.

Присъдена беше и една поощрителна награда за Божидар Стилиянов Андонов от IIа клас.