Петковден – празник на Сотиря!

По случай празника на нашето село Сотиря, по традиция в двора на училището се проведе конкурс за рисунка на асфалт на тема  „Есен в моя роден край“. Участниците бяха разделени в две възрастови групи от I до IVклас и от V до V I I клас. Най- малките – първокласниците, за първи път преживяха състезанието и бяха много щастливи. Конкурсът продължи около два часа и след приключването му комисия от учители класира „художниците“ и обяви наградените. Поздравления!