1-ви декември – международен ден за борба със СПИН.

Днес в училище, за поредна година, беше отбелязан международния ден за борба със СПИН. Членовете на ученическия съвет изработиха лентички, които поставиха на ученици и учители в знак на съпричастност към заболелите. В Час на класа педагогическият съветник представи пред учениците мултимедийна презентация, от която децата разбраха повече за симптомите и възможностите за заразяване с вируса. Бяха раздадени информационни брошури на учениците от прогимназиален етап.