Занятие с родители на клуб „Медиация“

На 13.12.2017 г. се проведе занятие с родители на ученици от клуб  „Медиация“, създаден по проект “Твоя час“, където децата демонстрираха чрез ролеви игри как се учат да разрешават казуси възникнали в училище. Представена бе и презентация на тема: “Обяснителните теории за конфликта.“В края на занятието родителите споделиха своите впечатления от уменията, които децата им са усвоили в заниманията по интереси.