„Най-добър четец“

Във връзка с „Национална седмица на четенето“ на 13.12.2017 година се проведе конкурс „Най-добър четец“ с учениците от втори клас. Децата четоха непознати приказки от известни автори – Шарл Перо, Х.Кр.Андерсен, Ран Босилек, Ангел Каралийчев. Всички ученици участваха в гласуването за най-добър четец: I-во място – Иванка Динкова Иванова – II „в“ клас; II-ро място – Мария Тодорова Любенова – II „а“ клас; III-то място – Димитър Пенков – II „б“ клас.