Представително занятие по проект „Твоят час“

На 27 Януари в Кино салона на ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря се проведе представително занятие на групите по интереси на програма „Твоят час“ – „Фолклор и Краезнание“ с ръководител Йордан Тенев и МЕГО (Морал, етика и гражданско образование) с ръководител Юлияна Калошева. Присъстваха родители на учениците и гости от Сливен.

В обстойна презентация бяха представени празници и ритуали на различните етноси в България. В проведената дискусия след това се говори за непреходни ценности , като доверие, взаимопомощ, толерантност между хората и етносите.

В края на занятието беше проведена игра с всички участници, които по двойки на практика показаха как могат да разчитат един на друг и да си имат пълно доверие.