Клуб „Моето наследство“ – представително занятие

На 27.01.2018 г. се проведе представително занятие на клуб „Моето наследство” по училищна програма „Твоят час”, с ръководител Юлияна Калошева.

Гости бяха учениците от IV клас, с класен ръководител г-жа Радостина Златева. Малките ученици бяха мотивирани да се запознаят със съхранените във времето занаяти на българи и роми.

Участниците от клуба „Моето наследство” показаха как се тъче, а четвъртокласниците се почувстваха част от клуба. Имаха възможност да се пробват като тъкачи и научиха много неща за различните занаяти.