Покажи, за да знам!

Клуб „Моето наследство” и клуб „Фолклор и краезнание”, създадени по проект „Твоят час“, бяха гости на учениците от 3 а  клас в часа на класа. Участниците от клуб” Моето наследство” показаха  на малките ученици как се тъче на малки станове и се плетат кошници от отпадъчна хартия. Те с удоволствие се докоснаха до тези стари български занаяти. С голямо вълнение следяха по-големите батковци, как рисуват с пирографа върху дървена плоскост. С радост изслушаха разказа на учениците от клуб „Фолклор и краезнание”   за предстоящия християнски празник – Великден.

Третокласниците споделиха своите впечатления за миналия Великден – как са празнували в къщи.