Превенция на употребата на наркотични вещества

На 18.04.2018 г. с учениците от седми клас  се проведе обучение на тема: ,,Пушенето на наргиле – факти и рискове за здравето“. Лектор бе г- жа Таня Павлова – Секретар на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Сливен.

 Учениците бяха запознати с вредата и последствията от пушенето на наргиле. Включиха се активно в дискусията за видовете наркотични вещества и тяхното негативно влияние върху здравето на човека. Раздадени им бяха информационни материали за видовете наркотици и вредата от употребата им.