„Пишем и четем“, „С българския език в живота“ , „Моето наследство“, „Фолклор и краезнание“ – представителни занятия на клубове по „Твоят час“

На 22 март в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ се проведоха представителните занятия на клубовете с обучителни затруднения „Пишем и четем“ – VI клас  и „С българския език в живота“ – VII клас с ръководител Владимир Лечев, създадени по проект „Твоят час“.

Гости бяха представители от ПП „Сините камъни“ и родители.

През първия час учениците работиха с текстове, запознаващи с дейността на парка, биоразнообразието в местността „Гаваните“, записваха имената на скалните феномени „Халката“ , „Ръкавичка“, „Малка Чаталка“ и др. Разказаха на гостите различни легенди за скалните обекти. След това бяха раздадени образователни тестове и забавни игри с думи, с които учениците се справиха успешно, показвайки какво са научили в клуба.

Учениците от клуб „Моето наследство“ с ръководител Юлияна Калошева, разделени на групи, представиха практически умения като тъкане на стан, плетене на кошници от отпадъчна хартия, пирографиране. Разказаха за създаването на тези стари български занаяти, като показаха желание да съхранят традицията. Пред гостите бяха представени народни песни и хора.

Участниците в клуб „Фолклор и краезнание“ с ръководител Йордан Тенев презентираха традиционни за българската култура обичаи и празници, характерни за региона. Показани бяха традиционно добрите взаимоотношения между двата етноса. Пролича, че и при роми, и при българи се празнуват сходни празници.

Нашите приятели от ПП „Сините камъни“ бяха на гости и тук. Присъстващите родители гледаха с гордост постиженията на своите деца.

Накрая се разделихме с пожелания и следващата година да работим в същата посока.