„За децата с любов“

„За децата с любов“ – това е наименование на конференция, свързана с превенция на агресията сред учениците. Тя се проведе на 01.06.2018г. в ОУ „Братя Миладинови“ гр. Сливен. Идеята дойде от педагогическия съветник на училището г-жа Рая Попова, като идеята е да се споделят добри практики от различни училища  и НПО , с които се работи.

Нашето училище участва с представяне на екипна извънкласна работа на четирима педагози – Йордан Тенев,Пенка Кушкиева, Владимир Лечев и Юлияна Калошева. Под наименованието „С любов, знания и партньорство срещу агресията“ те споделиха опита си от проведените дейности като ръководители на клубове от училищна програма „Твоят час“. Показаха, че когато има партньорство и екипност сред учителите, такава се наблюдава и сред учениците.

Почерпихме опит от споделените добри практики на другите участници в конференцията. Всички тези практики ни обогатиха, като за пореден път се убедихме, че екипната работа ни помага за решаване на поведенчески проблеми при учениците и учителите.