Отлично представяне за наша учителка, участник в Националната научно-практическа конференция – Велинград 2018

В периода 10.10.2018 – 12.10.2018 в хотел „Свети Спас” гр.Велинград се проведе Националната научно – практическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” организирана от МОН, СБУ и РУО-Пазарджик.

Приветствия към участниците отправиха г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката, д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, г-жа Валентина Кайтазова – началник на РУО-Пазарджик и доц. д-р Йосиф Нунев. Академично жури от експерти селектира 56 педагогически практики, които бяха представени в рамките на тридневната конференция. На форума нашето училище беше представено от Мария Хаджистойчева-начален учител.
В края на работната среща  журито в състав  проф. дфн Пламен Макариев – СУ „Св. Климент Охридски“; проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политехнически университет – ЕПУ; доц. д-р Йосиф Нунев и доц. д-р Емил Бузов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Педагогически колеж – Плевен; Грета Ганчева – директор на Дирекция „Приобщаващо образование“, и Анелия Йотова – главен експерт в същата дирекция; Соня Мелоян – директор на Дирекция „Организация и контрол“ обявиха седемте най-добри практики, представени на форума. Сред тях се нареди и практиката на г-жа Хаджистойчева – „Мястото на изобразителното изкуство в прилагането на иновативни подходи за работа в мултикултурна среда“.
Поздравления госпожо Хаджистойчева! Пожелаваме ви още много професионални успехи!