Нашето училище бе домакин на обмяна на опит по Националната програма „Квалификация

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ с.Сотиря бе едно от малкото училища, удостоени от РУО – Сливен с честта да бъдат домакини на обмяна на опит по Националната програма „Квалификация“, направление „Мобилности за посещения на училища с развита ИТ структура“. На 19-ти и 26-ти октомври 2018 г. посрещнахме гости от РУО – Видин и РУО – Благоевград, които видяха как се работи с електронната платформа „Феникс“, мултимедийната платформа за обучение „MozaBook“, както и с образователния софтуер „Envision“.

Колегите бяха впечатлени от топлото посрещане и постиженията на целия колектив в работата с ученици – билингви.