Начало на проектните дейности по ЦОИДУЕМ

На 2.10.2018 г. се проведе първата работна среща на екипа за управление на проекта и ръководителите на дейности, на която бяха поставени задачите за месец октомври и бяха разяснени основни положения, относно организацията и изпълнението на проектните дейности.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.