Национален конкурс „Морето не е за една ваканция“

Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, Община Бургас, Регионално управление на образованието – Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас организираха НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА, КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И ФОТОГРАФИЯ „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ“
Конкурсът бе част от програмата за отбелязване на Международния ден на Черно море – 31 октомври. Децата от  „СВЯТ В ЦВЯТ“ участваха в инициативата и бяха отбелязани за отличното си предствяне.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.