Конкурс за лого на проект „Моят дом е моето училище“, финансиран от ЦОИДУЕМ

Приключи конкурсът за най-добра идея за лого по проекта на ЦОИДУЕМ  „Моят дом е моето училище“, в който се включиха учениците, участващи в проекта. Журито  се затрудни, защото работите на децата бяха много интересни и разнообразни. Все пак  избора им се спря върху рисунка,  която е продукт на  Кръстина Стойкова от ателие „СВЯТ В ЦВЯТ“ и Цветелина Мирчева от IIа клас.

По-късно децата подредиха училищна изложба от представените рисунки.
БРАВО!

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.