Модерно и топло, красиво и практично

На 05.11.2018 година стартира работата на клуб „Моето наследство“ по проект „Моят дом е моето училище“ с ръководител Юлияна Калошева. Ученици от V до VII клас, разделени на групи, създаваха различни изделия за ползване в ежедневието.

От прежди изплетоха ленти за глава и шалове. Като истински малки фермери тъкаха на стан малки килимчета, а от отпадъчна хартия изработиха кошници. Проявиха голямо старание и при пирографирането върху дърво.

Всички участници се включиха с голям ентусиазъм в различните дейности, като привлякоха и други свои съученици. Обменяха опит помежду си и споделяха придобитите умения с родителите.

Получи се „истинско наследство“, което ще остане за следващите години и ще им помогне да усетят удоволствие от свършената работа,  да изпитат гордост от представянето им на различни изложби.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.