„Левски в Шияковския манастир“ – конкурс за рисунка

Шияковският манастир „Свети Архангел Михаил“ е разположен на около 14 км северозападно от гр. София и на 1км над гр. Костинброд. През 1870 – 71 година негов игумен е личният приятел на Левски от легията на Раковски Генадий Ихтимански. По негова инициатива през 1871 г. в манастира пристига Левски, където с няколко души слагат началото на Тайния революционен комитет в Костинброд.

Това събитие послужи за тема на конкурса за детска рисунка „Левски в Шияковския манастир“, иницииран от община Костинброд и Второ ОУ “Васил Левски” град Костинброд. Децата от „СВЯТ В ЦВЯТ“ честваха паметта на Апостола чрез участието си в конкурса и отгърнаха още една страница от живота на Васил Иванов Кунчев.

Така децата получиха поощрителна награда за представянето си – книжки за Шияковския манастир, осигурени от Общинска администрация Костинброд и материали за рисуване, а творбите им бяха подредени в изложба в училището, носещо името на Васил Левски.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.