„Човешките взаимоотношения“ – тема на поредната сбирка на Родителски клуб „Мама и татко са страхотни родители“

На 23.02.2019г. се проведе поредната сбирка на родителския клуб. Тя беше най- многобройна като посещаемост до сега, въпреки студеното време.

Родителите разсъждаваха върху притчата  „Най-справедливият съдия“, която ги насочи към темата на сбирката „Човешките взаимоотношения“. Те дискутираха активно, споделяха и изразяваха лично мнение, разсъждаваха и правиха изводи. А в Аниматорския клуб беше препълнено с дечица, които умело бяха забавлявани от големите ученици-аниматори.

Три семейства, заедно с децата си, избраха в този ден да бъдат в училище като в свой дом. Това са семейството на Атанас и Лиляна, семейството на Рашко и Веска и семейството на Тодор и Марина.

В края на срещата всеки родител очерта ръката си върху цветна хартия и записа името си. По тяхно предложение записаха в пръстите имената на своите деца. Изработено бе табло на което децата да виждат ръцете на своите родители в училище.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.