„Различни заедно вървим по пътя“ – представяне на добра практика за работа със зрително затруднени деца

На 27 февруари 2019 г., в зала „Графити“ на хотелски комплекс „Национал“ гр.Сливен, се проведе информационен семинар на тема „Приобщаващото обучение на деца и ученици със зрителни затруднения в област Сливен“, организиран от РЦПППО – Сливен. На форума присъстваха проф.дпн. Владимир Радулов – хоноруван преподавател във факултета по науки за образованието и изкуствата при СУ „Св.Климент Охридски“, д-р Емануела Стоилова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН, Димитринка Петкова – зам.областен управител на област Сливен, учители от област Сливен и обл.Бургас.

Мария Хаджистойчева – начален учител представи четиригодишната си дейност със Стефан Александров, ученик от 4а клас, който е със зрително увреждане и присъства в училище с придружител. Проф.Радулов и д-р Стоилова бяха впечатлени от презентацията на госпожа Хаджистойчева и лично я поздравиха  за огромните усилия, които е положила за приобщаването на Стефко към учебната среда и класната общност.