Шестгодишна мечта се превърна в реалност – „Първа копка“ е факт

Днес, 15 март 2019 година, в ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ се състоя церемония „Първа копка“ за строеж на нов учебен корпус към училището. Проекта предвижда изграждане на нови 10 класни стаи и модерна столова. Гости на събитието бяха: Димчо Георгиев – кмет на с.Сотиря; Марияна Добрева – главен експерт в община Сливен; Стамен Раев – строителен предприемач „Раев строй“, изпълнител на проекта; Тихомир Ташков – архитект; служители на кметство с.Сотиря; колеги от ДГ „Перуника“ с.Сотиря; родители и други представители на местната общност.

„Щастливи сме, че нашата шестгодишна мечта се превърна в реалност“ са част от думите на директора Стоян Георгиев, който откри церемонията. Началото е факт, благодарение на спестените средства от делегирания бюджет, които са недостатъчни за цялостното завършване на сградата. Надяваме се, че община Сливен, като единствен собственик на училището, ще дофинансира проекта за да е възможно приключването му в срок и още от новата учебна година да преминем на едносменен режим, което ще помогне да обхванем повече ученици в целодневна организация на учебния ден. Дано!