Най-добър четец по руски език

На 14.03.19 г. се проведе традиционния конкурс „Най-добър четец по руски език“. Учениците от втори до четвърти клас показаха своите умения в изразително четене на руски народни приказки. Най-добрите бяха: Тодорка Марева Илиева – IVБ клас, Мария Тодорова Любенова – IIIА клас и Цветелина Иванова Мирчева – IIА клас. Победителите получиха грамоти и награди.