Обучение по медиация

На 10.04.2019г. се проведе тренинг-обучение с участието на сборна група ученици от V – VII клас на тема: „Агресия. Конфликти. Медиатори.“ Гост-лектора Ана Маринова от Европейски информационен център-Сливен даде възможност учениците да влязат в различни роли по казус за разрешаване на конфликтна ситуация. Направиха анализ на ситуацията, набелязаха проблемните зони, търсеха алтернативи за благоприятно излизане от конфликта. Основната цел на занятието бе учениците да се запознаят с принципите на медиаторската дейност и да усвоят инструментите за управление и решаване на конфликти.