Екологичен празник за деня на Земята – 22 април

22 април – Денят на Земята премина под мотото „Природата да остане в България!“. Празникът отбелязахме с видеофилм, който се излъчва на монитора до края на учебната седмица. Филмът е изработен от Илия Иванов, Иван Златев и Георги Еленков – VIIа клас. В него учениците показват биоразнообразието  и природните чудеса в ПП „Сините камъни“.

Денят завършва с екологични игри, организирани от приятелите ни от парка. По време на игрите учениците разбраха, че това, което е създадено от природата е ценно за всеки жив организъм. Приятелите ни разказаха и показаха, как се хващат нарушители и накрая повозиха ученици на автомобил със специален режим.

Благодарни сме на работещите в ПП „Сините камъни“ Сливен, че бяха част от нашия екологичен празник. Разделихме се с пожелания за нови ползотворни срещи.