Ден на Земята- инициатива на III клас

От 1993г. всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята- 22 април. Дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда. Всички ние трябва да знаем, че нямаме друг дом освен Земята.

Учениците от III клас се организираха и почистиха двора и градинката пред училището за Деня на Земята. Всички участници останаха доволни от видимия резултат и решиха, че ще следят за чистотата в училище и района около него.