VІІ Научно – практическа конференция „От иновативния модел в час до иновативното училище в мултикултурна среда“ с участието на Мария Хаджистойчева

На 17 и 18 април в с. Арабанаси  се проведе VІІ Научно – практическа конференция „От иновативния модел в час до иновативното училище в мултикултурна среда“ с участието на близо 200 директори и учители на училищата от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник “. Форумът беше уважен от г-жа Деница Сачева – заместник-министър на образованието,  областния управител на гр. Велико Търново – проф. Любомира Попова и председателя на Център “Амалипе“ – г-н Деян Колев.

Успешните, утвърдили се във времето практики, и работата на нашето училише беше представена от Мария Хаджистойчена  с доклад и презентация на тема „Повече от урок!“