Участие на наши учители в Дни на приобщаването 2019

В рамките на Кампанията Дни на приобщаването 2019 Център за приобщаващо образование за поредна година организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина“ Тази година събитието събра повече от 120 презентиращи  и гости. Бяха представени 40 приобщаващи практики. Имаше участници от всички краища на България, представители на малки и на големи училища, колеги, работещи в разнообразни контексти, с различен стаж, с различен път, който ги e отвел в класната стая.

Училището ни беше представено с две практики: в начален етап от Мария Хаджистойчева „Ролята на масовия учител за социалното и педагогическо  приобщаване на дете със специални образователни потребности към училищния живот“; в прогимназиален етап от Юлияна Калошева и Владимир Лечев „Уча, за да знам. Знам, за да мога!“ – бинарен урок по природни науки и БЕЛ

Конференцията даде на всички присъстващи възможността да се видят през очите на другите и да преоткрият собствените си възможности и ресурси, да потвърдят за себе си, че са на прав път, и да вземат решения за нови начинания.