Фолклорен клуб „Веселие“ с финална изява по проект „Моят дом е моето училище“

На 31.05.19 г.  в двора на училището се проведе представителна  изява на Детски фолклорен клуб  „Веселие”.  Учениците от групата представиха научените до този момент танци. За осем месеца труд и постоянство те  постигнаха много добри резултати. В тяхно лице виждаме едни бъдещи  професионалисти в танцовото и сценичното изкуство.

Магията на  фолклора вече е завладял сърцата на танцьорките. Пожелаваме им през следващата учебна година да продължат да разгръщат таланта си и да се носят на крилете на българската народна песен.

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.