„Моят дом е моето училище“ – финалът

С представителната изява на театър“ДУМИ“ и Артателие на 14.06.2019г., приключи и дейността на проект “Моят дом е моето училище“. Двете изкуства се обединиха и картините в стил Батик се превърнаха в декор на сцената за постановката Готованко. А актьорите разсмяха публиката от сърце, но и отправиха най-различни послания, от които най-важна бе поуката “С труд всичко се постига“.

“Всяко дете е творец. Въпросът е как да остане такъв, дори след като порасне.“ Пабло Пикасо

Дейността е по Проект „Моят дом е моето училище“ финансиран по КП 33.17–2018 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (ЦОИДУЕМ), Договор № БС-33.17-1-017/26.09.2018 г.