Министър Вълчев – на гости в училище

Министъра на образованието и науката, Красимир Вълчев, посети ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Сотиря на 07.10.2019 г. Училището за първи път в своята история бе домакин на гост от толкова висок ранг. Изборът на министър Вълчев е в следствие на анотацията, която е дал Деян Колев, председател на ЦМЕДТ „Амалипе”, чийто член е училището.  Училището в Сотиря, каза г-н Колев има много с което да се  похвали. Това е училище дом за своите ученици, където децата се учат и възпитават обгърнати с любов от един млад и креативен колектив. Училище в което родителският клуб не е проформа, а работещ модел за пример и това проличава в доверието и признателността на родителите към ръководството и учителите, както и от все по-добрите резултати и увеличаващият се брой продължаващи след седми клас, както отбеляза и директора на училището.

Млади учителки в народни носии посрещнаха с пита и сол министър Вълчев на прага, където той с охота се съгласи да си направи снимка с целия колектив. Въпреки наситената програма и множеството последващи ангажименти Красимир Вълчев прояви интерес и разгледа някои от стаите, тематичните табла, които силно го впечатлиха, учителската стая. След това в кинозалата на училището проведе работна среща с педагогическия и непедагогическия персонал. Новоназначеният директор на училището Женя Георгиева, приветства министъра и придружаващите го официални гости: началника на РУО Сливен, Милена Чолакова, заместник-кмета г-жа Чиликова и областният управите г-н Божурски. Съобразно времето, директора предвидливо бе сондирал наболелите въпроси с колектива и кратко и ясно ги изложи пред министър Вълчев, който не остана равнодушен към тях, някои коментира на място, а други взе предвид за по – нататъшното им разрешаване, като финансирането на строежа на новото крило към училището.

На сбогуване, деца в народни носии, връчиха подаръци на гостите, като една част от тях бяха  изработени от ученици.