Споделяне на опит

Във връзка с дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици, РУО – Сливен организира работна среща с представителите на образователните институции от община Сливен и участниците в екипите за обхват от другите институции. Екипът към училището бе поканен да сподели добрите си практики  за задържане  и мотивиране на децата към учебната дейност, както и да почерпи от опита на колегите