Открит урок

На 11.12.2019г. господин Йордан Тенев  изнесе открит урок по География и икономика в Va клас на тема: Население на земята.

Класната стая се оказа тясна за ентусиазма на  учениците и стремежа им да покажат своите знания, умения и компетенции по География.  Пъстротата и разнообразието от упражнения, забавни игри, индивидуални и групови задачи и провокативни въпроси,  успешно съчетани с работа в електронната платформа Мозабук, мотивираха и увлякоха целия клас.