Видях доброто в теб!

В края на миналата учебна година децата от бившия вече IV а клас заедно с класния си ръководител  се включиха в националната кампания „Дни на приобщаването“. Целта на четвъртото издание на кампанията, организирано под мотото „Айде да сме по-добри“, бе да предизвика българските ученици да открият и споделят добрите неща, на които стават свидетели в училище и извън него. Четвъртокласниците се включиха в конкурса и показаха своето виждане за доброто чрез презентация със заглавие „Видях доброто в теб!“, с което се наредиха сред  победителите в конкурса. Това е повод за една добра почерпка с пожелание да сме по-добри един към друг през Новата 2020 година!