Да се учим да общуваме

Представители на МКБППМН гр. Сливен  проведоха  с учениците от  втори клас беседа на тема „Умението да общуваме“ . Основната идея бе децата  да усвоят умението да общуват хармонично с околните, като проявяват състрадание, почтеност, съзнателност, самоувереност, контрол и умения за разрешанване на спорове и проблеми.