Подкрепа за успех

Продължават дейностите, свързани с работата по проект „Подкрепа за успех“. Учениците с желание участват в групите по проекта, където ученето може да бъде не само полезно, но и интересно и забавно.