Викторина „Трети март! Преславен ден!“

Учениците от четвъртите и петите класова отбелязаха Националния празник 3 март по своеобразен начин, като показаха знанията си чрез участие във викторина, организирана със съдействието на г-жа Борисова- библиотекар към читалище „Светлина“ с. Сотиря. Участниците във викторината, които се представиха най-добре, получиха малки награди и аплодисментите на своите съученици. Инициативата е част от провежданите съвместни дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“