Истински празник за деца в Деня на детето

Денят на детето донесе огромна радост и усещане за истински празник в семейството на Мара, Божидар и Еленка Мирославови-ученици от ОУ „Св.П.Хилендарски“ с. Сотиря. По инициатива на училищния екип на Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането на ученици от училище, бяха събрани средства за закупуване на трайни хранителни продукти за децата, които са в затруднено материално положение, но въпреки това са редовни ученици. Клоунът Ванко лично достави ценната пратка, придружена с много усмивки и забавление.

Специални благодарности на всички учители от ОУ “ Св.П.Хилендарски“ , включили се в благотворителната инициатива.