Дърветата и техните тайни

За дърветата и техните тайни ни разказаха Марияна и Красимир Йорданови – лесовъди и предприемачи от сливенския регион, при които работят голяма част от родителите на нашите ученици. Г-жа Йорданова заедно с учениците засади дървета пред сградата на училището и напътства децата как да се грижат за тях. Семейство Йорданови ни покани да им гостуваме в с. Стара река и на място да се запознаем с всичко онова, което ни разказаха на срещата.

Инициативата е по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Библиотеките като образователна среда“