Читателският клуб чете…

Читателският клуб „Слънце“ се събра, за да се запознаят участниците му с най-новите книги, които подари на малката ни училищна библиотека гостуващата ни писателка Диана Петрова.