Златна есен

Традиционно всяка година в училище се провежда есенен конкурс за рисунка на асфалт. Най-добрите „творби“ бяха класирани на призови места, а творците получиха грамоти и предметни награди.

Начален етап:

 1-во място – Денка Кирилова Йорданова от IVв клас

2-ро място – Мария Рашкова Иванова от IVа клас

3-то място – Мария Пенкова Тодорова от  ІIб клас

Прогимназиален етап:

1-во място – Мария Тодорова Любенова от VIа

2-ро място – Росанка Павлинова Неделчева от VІIа

3-то място – Мария Иванкова Райчева от VIв

Честито на победителите!