Зная правилата

Учениците от 1в клас проведоха урок по БДП и си припомниха кои са участниците в уличното движение – пешеходци и превозни средства, как трябва да се движат безопасно и да се съобразяват с пътните знаци и светлинните сигнали. На площадката демонстрираха познаване на правила за движение и поведение по улицата.