Знаците около нас

В часа по изобразително изкуство първокласниците рисуваха нашата улица и си припомняха пътните знаци и символите от близкото обкръжение. Децата споделиха какви улични знаци познават и защо са поставени на улицата. В края на часа малките пешеходци приложиха знанията и уменията си на практика.