На природата с любов

В седмицата за проектни дейности, посветена на природата около нас, учениците от 2а клас се запознаха с правото си на чиста околна среда и задължението да я опазват. Децата рисуваха и апликираха, като накрая изработиха табло на тема „На природата с любов“.