От идеята до продукта

Това бе темата в часовете по проектни дейности в 3а клас, където децата с подкрепа на класния ръководител Марияна Чолакова построиха цяла улица от домове, в които мечтаят да живеят.