За по-чиста околна среда

За това, как да опазим околната среда по-чиста и приветлива говориха децата от втори б клас в часовете по проектни дейности с г- жа Михайлова. Учениците изработиха и колаж от рисунки по темата.