VII НАУЧНОПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

От 19 до 21 октомври в гр. Банско се проведе Национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, включително роми“, организирана от МОН и СБУ.

По време на конференцията 50 учители от цялата страна представиха свои педагогически практики.

Мария Хаджистойчева- ЗДУД и Бисерка Димитрова – педагогически съветник представиха от името на нашето училище презентация, свързана с дейностите по НП “ Съвременна образователна среда“ Модул „Библиотеките като образователна среда“ и дейностите в читателския кът, свързани с литературните изяви на учениците ни. Представянето предизвика специален интерес от страна на академичното жури.

Авторите, отличени за най- висок принос в практиката, бяха наградени по време на конференцията от Мария Гайдарова- заместник- министър на Образованието и науката.