Да запазим светлината. 140 години училище

В Сотиря с празнично шествие бе отбелязан денят на народните будители. Под надслов „Да запазим светлината“ ученици, подкрепени от своите учители и родители, представители на читалището и кметството преминаха по улиците на селото. На площада децата подариха на всички, които се присъединиха към инициативата картички, изработени от ателие по занимания по интереси „Свят в цвят“, с които призоваха родителите си да са по-отговорни към бъдещето им.

Инициативата е по НП на МОН „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“