Родители в час

Г-жа Силвия Вавова, класен ръководител на IVб клас периодично кани родители на ученици, които присъстват в учебните часове, за да видят как се справят децата с учебния материал. Така в часовете през тази седмица взеха участие бабата на Иван Павлов и майката на Божана Павлова.

Благодарим за подкрепата!