Лидерска академия – реализация чрез нови приятелства

С много нови знания, идеи и приятели се завърнаха от лидерската академия представителите на УП в нашето училище.

Цветелина Мирчева от 6а клас и Васил Павлов от 7 клас бяха четири дни на обучение в Стара Загора с близо 70 други ученици – представители на училища от южна България, включени в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“. Децата участваха активно във всички сесии, включително и в  „Парламентарен контрол“ с представители на Парламента и местната власт. Във вечерта на талантите Цвети грабна сърцата и наградата на публиката. Вдъхновени от Академията, след завръщането си от Стара Загора,  Васил и Цветелина изработиха табло с послания за да мотивират съучениците си да учат за да успеят в живота.