Ученик за пример

За втора учебна година в училище се провежда инициативата „Ученик за пример“. Класните ръководители и учители представят за наградата деца, достойни да бъдат пример са съучениците си. С награда „Ученик за пример“ бяха удостоени 28 ученици от първи до седми клас. Пожелаваме на всеки да последва добрия пример и да спечели заветната награда следващия път.